KAMNA
 


Kachlová kamna je možné dále členit podle výběru ohniště. Je možné zvolit vyzděné ohniště s roštem, vyzděné bezroštové ohniště, nebo kamna s kamnovou vložkou. Tato ohniště se dále kombinují s různými tahovými systémy. Společné pro všechny typy však je, že kamna mají vysokou tepelnou akumulaci. Teplo zpravidla předávají sáláním (pouze u kamnových vložek je možná kombinace konvekce a sálání). Sálavé plochy jsou buď kachlové, nebo se používají lité tenkostěnné šamoty.

 
tiráž – webdesign: QUIN Multimediální studio QUIN.cz